Polityka prywatności

Polityka prywatności pracowni Bartłomiej Popławski-Leatherworks

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Bartłomiej Popławski-Leatherworks z siedzibą w miejscowości Brzóze, ul. Północna 1 05-300, NIP: 8222301054

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. -poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. -poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  3. -dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez pracownie Bartłomiej Popławski-Leatherworks. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies powstających podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego, oraz głównej strony bartlomiej-poplawski.pl.

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO przez pracownię Bartłomiej Popławski-Leatherworks

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pracownia Bartłomiej Popławski z siedzibą w miejscowości Brzóze ul. Północna 1,  posiadającą nr NIP 8222301054

2.Poniżej, przedstawiamy wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez firmę Bartłomiej Popławski-Leatherworks w związku z podjęciem działań w celu nawiązania współpracy lub w celu realizacji zawartych umów.

3.Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Bartłomiej Popławski-Leatherworks prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Bartłomiej Popławski-Leatherworks

Brzóze ul. Północna 1 05-300 Mińsk Mazowiecki

adres e-mail: b.poplawski@bartlomiej-poplawski.pl

4.Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy, zamówienia pomiędzy Bartłomiej Popławski-Leatherworks, a innym podmiotem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) lub f) RODO].

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

6.W przypadku wskazania Pani/Pana osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, dane te mogą być przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania i rozliczenia umowy/zamówienia zawartej pomiędzy Bartłomiej Popławski-Leatherworks, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub kontakty związane z realizacją umowy , sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy/zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

7.Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8.Jako Administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pan może również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Bartłomiej Popławski-Leatherworks stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password